Referanser

Referansene nedenfor er et utvalg fra våre prosjekter.
Rådgivningprosjekter er ofte konfidensielle og derfor ikke vist.

Clean Marine EGCS produksjon

Kunde: Clean Marine AS
År: 2018-20

Nye IMO krav gjeldende fra 2020 om luftutslipp førte til en meget høy etterspørsel etter SOx rensesystemer for eksosgass fra store skip, også kjent som "scrubbere". Veksten krevde omfattende endring hos kundens arbeidsprosesser, prosjektgjennomføringsmodell og produktstyring.

Kontakt:

+47 917 50 149

Equinor-BSOI-STS solution

Kunde: Equinor
År: 2018-2019

Fram Marine var engasjert av Equinor for å levere en studierapport om en mulig STS-operasjon i Sarnesfjorden, "Skip til skipsoperasjoner i Sarnesfjorden". Formålet med studien var å gi tilstrekkelig grunnlag til konseptstudier og logistikkmodeller for å vurdere hva som ville være den mest kostnadseffektive logistikkløsningen.

Kontakt:

+47 926 58 127

Hurtigruten nybygg

Kunde: Hurtigruten
År: 2015-20

Deltagelse i prosjektgruppen for de nye Amundsen-klasse Explorer Cruise-fartøy. Disse toppmoderne fartøyene har ny og mer miljøvennlig hybridteknologi som vil redusere drivstofforbruket og vise at hybrid fremdrift på store skip er mulig.

Kontakt:

+47 957 09 911

FLNG Pre-FEED studie

Kunde: Höegh LNG
År: 2015

Engineering Manager på vegne av Höegh LNG. Prosjektbeskrivelse: Malahat Pre-Feed for FLNG-installasjon nær kysten i British Columbia, Canada. Studie utført av HLNG og Bechtel. Sluttklient: Steelhead.

Kontakt:

+47 913 61 549

Pre-FEED studie for FLNG installasjon

Kunde: Höegh LNG
År: 2014

Study Manager på vegne av Höegh LNG. Prosjektbeskrivelse: Pre-Feed-studie av FLNG-produksjon/lagring/alosseanlegg. Studie utført av KBR Ltd.

Kontakt:

+47 913 61 549

Tellus risikogjennomgang

Kunde: Tellus
År: 2015

Risikovurdering for prosjektkostnad og tidsplan for Topsides i Gina Krogh-prosjektet. Jacket understell, Topsides og en flytende lagringsenhet. En Jack-Up vil bli brukt til boring.

Kontakt:

+47 913 03 606

DolWin Alpha konverteringstasjon

Kunde: ABB
År: 2015-17

DolWin1 offshore vind HVDC-link med 800MW kapasitet forbinder offshore vindparker som ligger i Nordsjøen DolWin1-klyngen til det tyske nasjonale kraftsystemett. ABB engasjerte Fram Marine for å administrere tekniske aspekter knyttet til utestående aktiviteter etter overlevering til sluttkunde TenneT.

Kontakt:

+47 911 79 056

Kaombo Subsea Tie-in prosjekt

Kunde: Aker Solutions
År: 2014-15

Product Area Manager for Kaombo subsea tie-in prosjektet.

Kontakt:

+47 913 61 549

Njord A and B teknisk verifikasjon

Kunde: Faroe Petroleum
År: 2014

Teknisk verifikasjon og gjennomgang av Njord A produksjonsplattform og Njord B lagringsskip (FSO).

Kontakt:

+47 957 09 911

Forsknings- og utviklingsprosjekt

Kunde: Siemens Oil & Gas
År: 2014-15

Prosjektleder for utvikling av Compact Ultra Filtration (SCUF) modul for vann som skal injiseres i offshorebrønner. Filtreringskapasitet opptil 3000 m3/t.

Kontakt:

+47 911 79 056

Rådgivning for undervannsinstallasjon

Kunde: EMAS AMC
År: 2014

Rådgivning for installasjon av undervanns template samt reparasjon av manifold og flowline head til Aasta Hansteen-plattformen.

Kontakt:

+47 957 09 911

Draugen and Gullfaks lastebøyer

Kunde: Scanmet
År: 2013-15

Prosjektledelse / marine operasjonsledelse av demontering og resirkulasjon av lastebøyene til Draugen og Gullfaks.

Alke Tie-in Gas/CNG eksport

Kunde: Rambøll/ENI
År: 2013

Spesifikasjon av STL bøyesystem for Alke Tie-in til Goliat.

Kontakt:

+47 957 09 911

Yu Kuvykin boremodul

Kunde: Rambøll/Lukoil
År: 2014

Utvikle hovedkravene og filosofien for vinterisering av gasskondensatsystemet til Yu Kuvykin-borekomplekset.

Kontakt:

+47 957 09 911

Hywind 6 MW designutvikling

Kunde: 4Subsea/Statoil
År: 2013

Teknologiutvikling for marin design, konstruksjon og installasjon av 6MW vindturbinkonsept.

Kontakt:

+47 957 09 911

Lidar Tower betongfundament

Kunde: Seatower
År: 2014

Analyse av marine operasjoner prosedyrer for Lidar Tower Concrete Foundation.

Kontakt:

+47 957 09 911

FPSO Petrojarl Knarr

Kunde: Rambøll/TeeKay
År: 2012

Gapanalyse og gjennomgang av turret og fortøyningsdesign for Knarr FPSO.

Kontakt:

+47 957 09 911

Studie for nedstegning av brønner

Kunde: DNV GL
År: 2014-15

Studie for verifikasjon av kostnader samt risikobasert metode for plugging og nedstenging av lete- eller produksjonsbrønner for olje og gass.

Kontakt:

+47 913 03 606

Njord B FSO oppgraderingsstudier

Kunde: Rambøll/WorleyParsons/Statoil
År: 2013

Front End Engineering Design (FEED) studier for Thruster-utskiftning og linjebruddeteksjonssystem av forankringssystemet.

Kontakt:

+47 917 50 149

Skarv oppgradering

Kunde: 4Subsea/BP
År: 2011

Skarv oppgradering og fullføring av stigerørenes strukturelle verifikasjons- og driftsgrenser.

Kontakt:

+47 957 09 911

Gjennomgang av arbeidsprosesser

Kunde: OceanSaver
År: 2014

Evaluering av OceanSaver sine arbeidsprosesser for utvikling og strategiske endringer i selskapet.

Kontakt:

+47 913 03 606

Hywind designutvikling

Kunde: 4Subsea/Statoil
År: 2013

Prosjekt- og utvilingsledelse for Hywind design optimaliseringsstudie.

Kontakt:

+47 957 09 911

Lossesystemer

Kunde: Scana Offshore
År: 2011

Teknisk utvikling samt kontrakts- og kjøpsstrategistøtte for Scana's offloading, turret og fortøyningssystemer.

Kontakt:

+47 957 09 911

Gjennomgang av arbeidsprosesser

Kunde: Siemens Energy Management Norway
År: 2014

Rådginingstjeneste for gjennomgang og vurdering av bedriftens arbeidsprosesser.

Kontakt:

+47 911 79 056

Goliat FPSO

Kunde: Sevan/ENI
År: 2011-13

Utvikling av fortøyning og lossingsystemene til Goliat FPSO.

Kontakt:

+47 957 09 911

Dreiesystemer (turrets)

Kunde: Scana Offshore
År: 2010

Teknisk assistanse for dreiesystemer (turrets).

Kontakt:

+47 957 09 911

Omstrukturering av organisasjon

Kunde: Green Reefers
År: 2009-11

Rådgivningstjenester og innleid ledelse for å utvikle selskapet Green Management for å operere Green Reefers sin flåte.

Kontakt:

+47 913 03 606

Pilotprosjekt bølgekraftverk

Kunde: Langlee Wave Energy
År: 2012

Prosjektledelse for å følge opp Aker Solutions Basic Engineering.

Kontakt:

+47 957 09 911

Dynamisk posisjoneringssystem

Kunde: Kongsberg Maritime
År: 2010

Teknisk assistanse for å utvikle systemer for dynamisk posisjonering (DP).

Kontakt:

+47 918 02 123

Rådgivning ved FPSO-salg

Kunde: Større advokatfirma
År: 2010-14

Ekspertrådgivning knyttet til salgsprosessen til FPSO Deep Producer1.

Kontakt:

+47 913 03 606

Evaluatering av boreriggmarkedet

Kunde: Stor operatør på Afrikas veskyst
År: 2009

Rådgivende tjenester relatert til gjennomgang og evaluering av boreriggmarkedet.

Kontakt:

+47 913 03 606

OSX Boremoduler - kraftmodul

Kunde: Siemens Oil & Gas
År: 2011-14

Prosjekt- og konstruksjonsledelse av design og bygging av effektmodulene i OSX-prosjektet.

Kontakt:

+47 911 79 056

FPSO markedsevaluering

Kunde: Operatør på Afrikas veskyst
År: 2009

Rådgivende tjenester relatert til gjennomgåelse og evaluering av FPSO markedet.

Kontakt:

+47 913 03 606

Close form

Du kan ringe oss på +47 958 40 863, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk