Prosjektgjennomføring

Prosjektledelse
Etablering av prosjekter, inkludert:
- Identifikasjon av tekniske, kommersielle og kontraktlige krav
- arbeidsprosesser, systemer og ressurser

 • Prosjektgjennomganger som dekker alle elementer i kontrakten, for eksempel omfang, gjennomføringsmodell og tidsplan
 • Kostnads-, tidsplan- og risikovurderinger med fokus på gjennomfrøringsprosesser, nøkkelfaktorer og avhengigheter
 • Evaluering / implementering av prosesser, verktøy og kompetanse
 • Kontraktsvurderinger

Forbedring av prosjektgjennomføring:

 • Analyse av opplevde og faktiske utfordringer i prosjektgjennomføring som ytelse, kontrakter, kunde- og leverandørrelasjoner, teknologi, ressurser, kvalitet og risiko
 • Gi fagfolk i sentrale roller, eller som et dedikert team på tvers av viktige disipliner
 • Prosjekt vurderinger
 • Kostnad, tidsplan og risikovurderinger
 • Støtte til innkjøpsprosesser, dvs. innkjøpsstrategier, evaluering av avtaler og forhandlingsstøtte

Prosjektgennomføringsmodell:
Suksessen til et prosjekt er avhengig av hvordan prosjektet er utført fra start til slutt. Det er mange forskjellige tilnærminger til hvordan prosjektet skal kjøres og hvordan oppføringene blir opprettholdt.

Vanlige faktorer for vellykkede prosjekter:

 • Forretningsmodell (Business Case) er laget
 • Et budsjett- og prosjektplan er laget og fulgt
 • Visse avgjørelsesporte eller milepæler er identifisert
 • En prosjektorganisasjon er satt opp for å håndtere prosjektets omfang og aktiviteter
 • Utfallet av prosjekter evalueres og læring videreføres.

Vi kan tilby komplett gjennomføringsmodell med konkrete maler for store og små prosjekter.

Prosjektressurser
Vi kan tilby personell med kompetanse og erfaring innen følgende områder:

 • Prosjektledelse
 • Ingeniørledelse
 • Innkjøpsstyring
 • Kontraktstyring
 • Endringsledelse
 • Teknisk sikkerhet
 • HSEQ Management
 • QA Management

Evaluering av kontrakts- og gjennomføringsmodeller
Vi kan utføre faglige evalueringer i følgende:

 • Teknologiutvikling
 • Ingeniørkontrakter
 • Produksjonskontrakter
 • EPC-utførelsesprosesser
Close form

Du kan ringe oss på +47 958 40 863, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk