Fram Marine styrker laget

Fram Marine opplever økende etterspørsel og oppdragsmengde, og har derfor styrket teamet med flere dyktige medarbeidere det siste året. En av dem er Øystein Falleth – prosjektleder innen miljøteknologi.


Kjetil Bruun-Olsen

Øystein har 27 års erfaring innen den maritime industrien. Han startet karrieren til sjøs hvor han gikk gradene opp til overstyrmann, før han «gikk i land» og fikk jobb på rederikontoret. Der ble han tildelt ansvaret for implementering av rederiets IT og kommunikasjons systemer på bakgrunn og erfaring fra programmering og service på elektronisk skipsutstyr.

Rederiet ønsket å implementere IT-løsninger og PMS (Planned Maintenance Systems) systemer om bord på skipene, og med effektive løsninger som kunne kommunisere med rederikontoret på land. Dette medførte en stor endring for de seilendes arbeidssituasjon, og det var viktig med en prosjektledende maritim ressurs for å oppnå en vellykket implementering og gjennomføring. Dette er et godt eksempel på hvor viktig kombinasjonen av teknisk og digital kompetanse er for å oppnå effektivitet og verdiskapning.

Videre utviklet Øystein sin maritime kompetanse innen operasjonell drift gjennom rollen som Maritim og Teknisk Inspektør, Company Security Officer.

Det er både givende og interessant å jobbe med miljøteknologi til skip. Å vite at man er med på og bidra til at verden skal nå klimamålene, gir en ekstra mening med jobben.

De senere årene har Øystein vært prosjektleder for utvikling av rensesystemer for eksosgass (scrubbere) på skip, for en av de største leverandørene av scrubber-systemer. Han har vært ansvarlig for første leveranse av scrubbere til nybygg, og dette ved DSME i Korea, samt første kommersielle retrofit leveranse, til APL utført ved Yiu Lian Dockyards, Shenzhen, China. 

 «Det er både givende og interessant å jobbe med miljøteknologi til skip. Å vite at man er med på og bidra til at verden skal nå klimamålene, gir en ekstra mening med jobben», fremhever Øystein. «Det er også viktig for meg å velge en arbeidsgiver som Fram Marine, som også har miljø og bærekraft som en av sine viktigste fanebærere.»

Vi er stolte over å kunne styrke teamet med Øysteins unike fagkompetanse slik at Fram Marine kan bistå sine kunder på beste måte i «det grønne skiftet innen energi og maritim industri.» uttrykker daglig leder Kjetil Bruun-Olsen.

Fram Marine er alltid på utkikk etter nye og friske ressurser for å styrke laget. Send gjerne en åpen søknad med CV til COO Ane Viaene Engebretsen.

Close form

Du kan ringe oss på +47 958 40 863, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk