Fram Marine AS ekspanderer tjenestetilbudet ved etablering av Fram Advisors AS

Fram Marine har nylig etablert Fram Advisors AS som vil tilby kompletterende tjenester til de virksomhetsområder Fram Marine har utført gjennom 10 år.


Kjetil Bruun-Olsen

Fram Advisors leverer tjenester innen ledelse, endringsprosesser og finansiell rådgivning for å dekke kundenes behov for totalkompetanse og dermed skape merverdier for eiere, styret og topp-ledelse for nye og eksisterende kunder.

Vi opplever at flere at våre kunder har behov for både en spisset teknisk spesialkompetanse og breddekompetanse, i et og samme team, etter som prosjektene og oppgavene blir mer komplekse.

Fram Advisors har et erfarent team, som også tilbyr uavhengig ekspertise til foretak og eiendelsrelaterte transaksjoner, oppfølging av integrering etter fusjoner og ulike forbedrings prosesser.

Teamet i Fram Advisors har betydelig erfaring med analyse, rådgivning og gjennomføring av endringsprosesser, organisasjonsutvikling og arbeid med teknologisk-økonomiske analyser.

Vi opplever at flere at våre kunder har behov for både en spisset teknisk spesialkompetanse og breddekompetanse, i et og samme team, etter som prosjektene og oppgavene blir mer komplekse

Videre, kan Fram Advisors assistere med strategi og forretningsmodell evaluering for bedre å kunne levere i en transformasjonsprosess, og sikre varige forbedringsløsninger og lønnsom vekst.

Ved å bringe inn ny kompetanse, vil vi være i stand til å dra fordel av komplementær kunnskap og nettverk for å tilby våre kunder en unik kombinasjon av både teknisk og økonomisk kompetanse og løsninger.

Det vil bli en spennende fremtid for begge våre selskaper, og det er gledelig å ønske velkommen, Sidsel Rygh Trodal, Anders Berger og Erik Hokholt som våre nye partnere. De vil fremover jobbe sammen med Kjetil Bruun-Olsen og utgjøre et meget sterkt og erfarent team. 


Kjetil har mer enn 30 års kombinert erfaring fra offshore og shipping industrien, både som ansatt og konsulent. Hans ansvarsområder inkludere posisjonen som teknisk direktør for ulike redere og forskjellige lederstillinger for komplekse endrings- og utviklingsprosjekter innen olje og gass.. Han har omfattende erfaring fra marine operasjoner for installasjoner og fjerningsprosjekter. 

Sidsel er en erfaren toppleder som har jobbet som daglig leder og styremedlem innen detalj handelen, matindustrien, ingeniørbedrifter og Telekom.  Hun har ledet arbeide med strategi, omstillinger og har gjennomført integrasjoner etter fusjoner i ulike selskaper, samt jobbet som ledelseskonsulent.

Anders er registrert finansanalytiker med en grundig forståelse av kapitalmarkedet og start-up selskaper gjennom sine ulike posisjoner som konsulent, styrerepresentant og ledelses roller. Han har økonomidirektør erfaring fra investerings fond og start-up selskaper, som varierer fra internasjonale oljeservice selskaper, til teknologi selskaper. Han har et sterkt nettverk og omfattende innsikt i olje og gass industrien.

Erik er en erfaren toppleder med erfaring fra børsnoterte norske offshore selskaper. Han har vært med å bygge opp flere selskaper fra små nyetableringer med nye, mer effektive teknologiløsninger, som gjennom en periode med betydelig vekst ble notert på Oslo Børs. Han har omfattende erfaring fra internasjonale operasjoner, nybyggings og konverterings prosjekter, og dertil hørende finansiering.

Close form

Du kan ringe oss på +47 958 40 863, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk