Clean Marine og Fram Marine innleder strategisk samarbeid

Clean Marine har innledet et strategisk samarbeid med Fram Marine, som skal bistå med prosjektressurser i den ekspansive fasen selskapet er inne i. Bakgrunnen for veksten er den enorme etterspørselen etter rensesystemer i 2018, og tiden fremover.

Ledende teknologi

Clean Marine er blant de ledende innen scrubber-teknologi og rensing av avgasser fra skip med EGCS-anlegg (Exhaust Gas Cleaning System). Scrubber er systemer for å kontrollere og rense svovel fra eksos. Selskapet leverer patenterte scrubbere for både Open, Closed og Hybrid Loop til nybygg og retrofit av eksisterende fartøy. 

Med en ordrebeholdning som overstiger 100 enheter, er selskapet nå i prosessen med å bygge kapasitet til å levere 200 enheter per år.

Grønt paradigmeskifte

Det grønne skiftet er noe alle industrier blir berørt av, ikke minst den maritime. Innføringen av de nye, globale svovelkravene fra 2020, vil føre til en kraftig reduksjon i svovelutslipp fra skip og bli et paradigmeskifte for kommersiell skipsfart. Da må skip gå over til lavsvolvel-drivstoff, eller installere scrubber-teknologi for å imøtekomme kravet om maks 0,5 prosent svovelinnhold i bunkersoljen fastsatt av Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO). Innenfor spesielt definerte områder, kalt ECA-soner (Emission Control Areas) er det allerede implementert strengere krav, hhv 0,1 prosent svovel.

Først i ECA-sonen

Med Clean Marine sin installasjon av et fullskala 10 MW scrubber-anlegg om bord på bulkskipet "Balder" (48000 DWT), ble dette den første lastebåten» til å seile inn i den Nordamerikanske ECA-sonen med et scrubber-system i 2013.

Miljøvennlig sektor

Dagens strenge internasjonale regler setter store krav til redere for tillatte utslipp til luft og vann. Miljøforskrifter kombinert med endringer i markedsforholdene gjør miljøinvesteringer mer attraktivt. Fram Marine har jobbet med grønn teknologi for den maritime bransjen i en årrekke og innenfor en rekke områder, deriblant systemer for rensing av ballastvann, batteri-, vind/fornybar-, og nå scrubber-systemer. Det er derfor med stor begeistring at Fram Marine får anledning til å støtte Clean Marine på sin spennende reise med å ruste opp den eksisterende skipsflåten med det ypperste innen renseteknologi.

Close form

Du kan ringe oss på +47 958 40 863, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk